Ürünlerimiz - Anot Yatağı Dolgu Malzemesi (Metalurjik Kok)

Metalurjik KokKarma metal oksit kaplı Ti anotlar, elektriksel dirençlerini azaltmak ve polarizasyonlarını önlemek gayesiyle bir anot yatağı malzemesi içine yerleştirilerek uygulanır.

Anot yatağı malzemesi olarak metalurjik kok tozu kullanılır. Kok tozu max. tane çapı 10 mm olacak ve 100 nolu elekten geçen kısım (kok) % 5 den az olmalıdır. Bu şartlarda anot yatağı elektrik özgül direnci (rezistivitesi) 50 Ohm cm den büyük olmayacaktır.

50 kg. lık çuval şeklinde sevk edilir.


Lütfen büyük halini görmek istediğiniz fotoğrafın üzerine tıklayınız.