Ürünlerimiz - Titanyum Anot

Titanyum anotlar, karışık metal oksit elektro katalitik kaplama ile kaplanmış titanyum metalden oluşacaktır. Kaplamanın elektrokimyasal özellikleri anot olarak çalışmasını sağlamalıdır.

Titanyum anot, “Kararlı boyutlu, katalitik, karışık oksit kaplı” elektrotlar titanyum gibi bir temel metali üzerine, en az biri platin grubu bir metalin oksidi ile diğeri de bir temel metali oksidin karışımı ile kaplanması sonucu elde edilecektir.

Kullanılacak titanyum anotların değeri aşağıdaki verilen minimum değerlerde olmalıdır.

Ortam Akım Değeri (A/m2) Anot ömrü (yıl)
Zeminve tatlı su içinde akım yoğunluğu 100 30
Denizsuyu içindeki akım yoğunluğu 600 30
Çamuriçindeki akım yoğunluğu 50–100 30
Kirlive az tuzlu su içindeki akım yoğunluğu 100–300 30


Titanyum anotun elektro katalitik kaplaması aşağıdaki fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır:

  • Yoğunluğu 6 ile 12 gr/cm3 arasında kristal yapı
  • 0,00001 Ohm.cm özgül direnç
  • Oksidasyon tepkimelerini katalize edebilmek için yüksek alan
Titanyum anotlar, derin kuyu uygulamalarında tüp olarak imal edilmiş zincirler halinde kullanılmalıdır. Anotların imalatında birinci sınıf dikişsiz titanyum tüp kullanılmalıdır. Tüp kalınlığı 0,9 ile 1,1 mm arasında olacak, tüp çapı ise projede kullanılması düşünülen çaplarda olacaktır. Standart imalatlar 1,6 cm ya da 2,5 cm çapındadır. Anotlar, anot tüp çapına uygun olarak neopren izoleli esnek ve XLPE/PVC özelliğinde olmalıdır.

Anot dizileri oluşturulurken, titanyum anotların kablo ile irtibatlandırma noktaları, katodik koruma sisteminin kullanma ömrü içerisinde herhangi bir tahribata maruz kalmayacak mekanik ve elektriksel özelliklere ve çok düşük bir elektrik bağlantı direncine haiz olacak şekilde istenilen grupta set olarak dizayn edilecektir. Ayrıca dış ortamdan hiç etkilenmeyecek yapıya sahip olacaktır.

Müşteri isteği halinde test masrafları karşılanmak üzere tespit edilen bir adet titanyum anotun herhangi bir Üniversitenin Kimya-Metalurji laboratuvarında kimyasal ve elektrokimyasal performans testlerini yaptırılarak teslim edilecektir.

Lütfen büyük halini görmek istediğiniz fotoğrafın üzerine tıklayınız.